Det handler om erfaring

Der bliver flere og flere Komplekse IT projekter og jeg tror på at mange års erfaring med udvikling af virksomheder og projekter for egne og andres midler gør at man står stærkere i min tro på de værktøjer jeg bruger sikrer os at vi når i mål.

Det handler helt klart om forudsætningerne fra starten – at de ikke er presset for hårdt. Det vil sige ledelsen af projektet både den praktiske udførelse af projektet, men også ledelsens holdning til projektet.  Derved og kun derved opnår vi success.

Ledelsen i projektet betyder med andre ord, hvordan vi styrer projektet og hvordan vi sætter ind og overfor fejl og hvordan vi fremelsker fejl. Det skal også forstås på den rigtige måde. Det skal være ok at frembringe forslag til forbedringer, det skal ikke hindres af Kejserens nye klæder.

Min projektledelse skaber værdi for dig og din virksomhed. Det kan være at det ikke er så forceret eller så hurtigt som du gerne vil have det. Men vi får det som du vil have det og intet andet. Kun det gør mig rigtig glad. At se mine kunder inderligt glade med et produkt jeg har leveret skaber glæde.

Når jeg siger at jeg har forretningsmæssig forståelse, betyder det, at jeg “RIGTIGT” har arbejdet med forretningsudvikling. Ikke bare læst om det – men også har været ude i felten og været med til at lave en hel del forretninger, der både har kørt godt og eller er gået skidt.

Men det har givet mig reel forretningsindsigt og forståelse for omkostningsniveauet i virksomheder og hvad der er vigtigst – som regel det at skulle tjene penge.